RO16

Tai pirmas ir kol kas vienintelis individualių namų kvartalas Vilniuje, kurio architektūrai, jos suderinimui su vietove, kvartalo koncepcijai ir bendriems bei individualiems sprendiniams buvo skiriamas toks dėmesys nuo pirmosios projekto fazės. 

 

  • Urbanistinė idėja 

Aukščiausia Vilniaus kalva ir nuo jos atsiveriančios pasakiškos panoramos – nekvescionuojami vietovės privalumai, darantys didžiausią įtaką siūlomai gyvenamųjų namų kvartalo architektūrai. 

  • Landšaftiniai sprendiniai 

Architektūriniai pasiūlymo sprendiniai yra nulemti charakteringo teritorijos reljefo. Todėl maksimaliai siekta išsaugoti teritorijos peržvelgiamumą ir neaprėpiamos erdvės pojūtį. 

  • Architektūrinė idėja, tūriniai sprendiniai 

Mūsų pasiūlymo architektūrinė vizija – suderinti atvirumą ir privatumą. Architektūros skaidrumas užtikrina betarpišką ryšį su vietovės vaizdinėmis panoramomis, o privatumas – pagrindinė kokybiško kasdienio gyvenimo sąlyga. 

Namų planinė struktūra organizuojama laisvo planavimo principu privačias erdves slepiant nuo kvartalo viešųjų erdvių už reljefo plastiką atkartojančių sienų, taip vizualiai skaidrus namas tampa privatus ir apsaugotas nuo pašalinių žvilgsnių ir taip pat leidžia ten gyvenantiems betarpiškai būti gamtoje. 

Vienas kito atžvilgiu, namai komponuojami laikantis parkų planavimo taisyklių. Privatumas kuriamas parteriniame namo aukšte formuojant pusiau uždarus (pusiau atvirus) kiemus, tarsi įspaudžiant reljefą ir taip sukuriant iš trijų pusių atribotą erdvę – kiemą. Kiekvieną sklypą siūlome „pažymėti“ tauriu vietovės gamtiniui biotopui būdingu medžiu (ąžuolas, klevas, beržas, liepa...) – tarsi šeimos medžiu, žyminčiu naujo gyvenimo etapo pradžią. 

 

Kiekvienas gyvenamasis namas suprojektuotas iš dviejų tūrių: skaidraus gyvenamojo ir privataus šeimos poilsio. Tūriai – skaidrusis ir privatusis – komponuojami skirtinguose reljefo lygiuose ir tampa atskirais pastato aukštais su savo atskirais išėjimais į lauką – iš „skaidraus gyvenamojo“ į terasą, iš „privataus šeimos“ į pusiau uždarą kiemą. Patalpų insoliacija užtikrinama „šviesos skėčiais“ – virš pagrindinio patekimo į pastatą ir laiptinės suprojektuotais tūriniais švieslangiais, kurie bet kuriuo šviesiu paros metu užtikrina natūralios šviesos patekimą į abu pastato aukštus, o tamsiu paros metu kuria kvartalo „kelrodės šviesos“ siluetą. 

Norime kiekvieną dieną grožėtis nuostabiais vaizdais ir taip pat užsitikrinti privatumą.
Norime vaizdais grožėtis ne tik būdami namuose, bet kiekvieną dieną grįždami į juos, išėję į kiemą atsikvėpti ar pasivaikščioti po apylinkes. Todėl mūsų siūloma užstatymo vizija – tolygiai plane išsibarstęs ir reljefo siluetą atkartojantis namų tūrių užstatymas, kurių kiekvieno pasukimo kryptis „gaudo“ geriausius vaizdus sau ir stengiasi tų vaizdų neužstoti kaimynui. 

RS TEAM SOLUTIONS RO16
RS TEAM SOLUTIONS RO16
RS TEAM SOLUTIONS RO16
RS TEAM SOLUTIONS RO16
RS TEAM SOLUTIONS RO16
RS TEAM SOLUTIONS RO16
RS TEAM SOLUTIONS RO16
RS TEAM SOLUTIONS RO16
RS TEAM SOLUTIONS RO16
RS TEAM SOLUTIONS RO16
RS TEAM SOLUTIONS RO16
RS TEAM SOLUTIONS RO16
RS TEAM SOLUTIONS RO16
RS TEAM SOLUTIONS RO16
RS TEAM SOLUTIONS RO16
RS TEAM SOLUTIONS RO16
RS TEAM SOLUTIONS RO16
RS TEAM SOLUTIONS RO16
RS TEAM SOLUTIONS RO16
RS TEAM SOLUTIONS RO16
RS TEAM SOLUTIONS RO16
RS TEAM SOLUTIONS RO16
RS TEAM SOLUTIONS RO16

© 2020 RS team solutions